Jak vykročit na cestu k energetické nezávislosti

Od roku 2011 působíme na trhu technologií budov. Náš tým se skládá z odborníků na elektroniku, IT specialistů, topenářů, nadšenců do elektromobility a lidí s dlouholetými zkušenostmi s instalací fotovoltaik. Vždy jsme hledali vhodné řešení pro využití energie z obnovitelných zdrojů v domácnosti.

Díky tomu, že neexistovalo žádné integrované řešení, tak jsme v roce 2013 přišli s vlastním pro rodinné domy. Toto řešení bylo určeno pro novostavby a spojovalo, fotovoltaiku, rekuperaci vzduchu, tepelné čerpadlo, bateriový systém, LED osvětlení a další dodávané spotřebiče na stejnosměrný proud. Právě ten byl hlavním klíčem systému, všechny zmíněné prvky byly poháněny motory a elektronikou na stejnosměrný proud. Nikde nedocházelo k přeměně na proud střídavý, tím byla dosahována teoretická úspora elektrické energie.

I přes několik instalací a získání patentu 2014-30120 (Zařízení pro komplexní systém energetické soběstačnosti domu) byl systém díky nadčasovosti a nedostupnosti komponent na trhu obchodně neuchopitelný.“ A „V tuto chvíli máme trhem ověřené výrobky fotovoltaických elektráren s bateriovým úložištěm, tepelných čerpadel a nabíječek elektromobilů. Díky vzdálenému dohledu stále vylepšujeme stávající i nové instalace tak, aby byli co nejvíce energeticky efektivní. Ve vývoji se zaobíráme mechanizmy de-centrálního řízení jednotek jak v rámci jednoho objektu, tak i Microgrids konceptů. V instalacích realizujeme 100kWp až 1MWp fotovoltaické elektrárny pro firmy s bateriovým úložištěm až do 1MWh.

Proč je dobré tyto systémy spojovat?

více informací méně informací

Tepelné čerpadlo vyrobí z 1kW elektřiny 3kW tepla. Elektrokotel vyrobí z 3kW elektřiny 3kW tepla. Z této logiky můžu pokrýt příkon tepelného čerpadla pro rodinný dům rozumně velkou fotovoltaikou na jeho střeše. Inverterové tepelné čerpadlo plynule pracuje se svým výkonem, díky tomu je Hybridní fotovoltaický systém, ze kterého je čerpadlo napojeno, taktéž plynule zatěžován a tím i jeho baterie. Tepelné čerpadlo je komfortní systém vytápění, nikde nic nepřikládáte, nečistíte, nerevidujete komíny, jen nastavíte teplotu. Rekuperace vzduchu navíc zužitkuje zbytkové teplo z výkonových částí fotovoltaického systému a bateriového úložiště.

Proč ne jiné levnější síťové elektrárny, solární nebo fotovoltaické ohřevy vody?

více informací méně informací

Celý dům je napojen z hybridní fotovoltaiky, pokud mám v létě teplou vodu a teplo v místnosti, spotřebuji elektřinu v jakémkoli domácím spotřebiči. Tepelné čerpadlo je na rozdíl od jiných dohřevů plnohodnotným tepelným zdrojem, pokud sluníčko nesvítí, dům i čerpadlo využívají elektřinu z distribuční sítě. Hybridní fotovoltaická elektrárna se vám plynule stará o využití maximálního množství energie z vlastní výroby. Na rozdíl od síťové fotovoltaické elektrárny, která v poledne vše prodá a večer draze nenakoupí zpátky. Ta hybridní vás také jistí v době výpadku distribuční sítě.

Proč výrobek firmy SunnyCold?

více informací méně informací

Jako jediní vyrábíme zařízení, ve stejném designu a s jedním přehledným uživatelským rozhraním dostupným na jakémkoli zařízení kdekoli na světě. Nedostanete dvě odlišná zařízení, která vám někdo propojí pomocí dalšího nadřazeného systému, nebo logiky spínání pomocných kontaktů, kde budete muset mít několik uživatelských rozhraní. Naše zařízení digitálně komunikují a předávají si mezi sebou informace, které aktuálně potřebují. Děláme to jinak, do systému vnášíme bezpečnostní a zálohové prvky, které konkurence v základu nenabízí. V jednom systému je také integrována rekuperace vzduchu a nabíjení lektromobilů.

Co mi může být nainstalováno?

více informací méně informací

Solární fotovoltaické panely s ukládáním přebytku elektřiny do baterií. Tepelné čerpadlo starající se o ohřev užitkové vody a tepelnou pohodu v domě. Rekuperace vzduchu, která efektivně větrá a stará se tak o čerstvý vzduch v domácnosti. Nabíječka elektromobilů, která chytře využívá vlastní vyrobenou elektřinu. Vše v krytech stejného čistého designu. Tím Vám bude postaráno o výrobu tepla a o využití veškeré vyrobené elektřiny kdekoli ve vašem domě. Odolnost vůči výpadku distribuční sítě, tedy krátkodobý ostrovní režim. Nabíječka, která nabije váš vůz z vámi vyrobené elektřiny či distribuční sítě dle vaší volby.

Není to všechno nějak složité?

více informací méně informací

Není, jako zákazník přijdete minimálně do styku se zařízením, jednou nastavíte teplotu a je to. Zařízení reportují svůj stav do dohledového systému firmy SunnyCold, ve výjimečných případech o všem víme a můžeme tak reagovat.

Co když chci jen čerpadlo, nebo jen fotovoltaiku?

více informací méně informací

Není, jako zákazník přijdete minimálně do styku se zařízením, jednou nastavíte teplotu a je to. Zařízení reportují svůj stav do dohledového systému firmy SunnyCold, ve výjimečných případech o všem víme a můžeme tak reagovat.

Co když chci jen čerpadlo, nebo jen fotovoltaiku?

více informací méně informací

Není problém, každý výrobek pracuje samostatně. Vše je certifikováno a přihlášeno do dotačních programů. Nainstalujete jedno, a pokud uznáte za vhodné, tak z dotace, kterou vám vyřídí náš partner pořídíte zařízení druhé.

Jak je to s ekologií fotovoltaických panelů?

více informací méně informací

Fotovoltaické panely jsou složeny z běžně v hojném množství dostupných surovin. Panel je tvořen ze skla, hliníku a minima mědi. Dle provedení je tu ještě hliník a plast. Všechny tyto suroviny se dají recyklovat s výtěžností blížící se 100%. Samotná recyklace je v běhu již několik let a zabývá se jí mnoho firem. Dovozce pak i platí recyklační poplatek při nákupu, který je započten do ceny nových panelů. Samotný panel pak vyrobí energii, která byla potřeba na jeho výrobu do dvou až čtyř let. Životnost panelů je v dnešní době výrobci garantována na 25let a funkčnost je (při snižující se efektivitě na cca 90%) zachována až 35 let. Panel tedy vyrábí přes 25let čistou elektřinu, po celou dobu není vyžadována žádná jeho údržba.

Co pak plyny v tepelných čerpadlech?

více informací méně informací

Již přes 15 let jsou zakázány freony, ty byli nahrazeny mnohem ekologičtějšími plyny, navíc je teplená čerpadlo uzavřený systém, plyny a oleje tak neunikají do okolí. Tepelné čerpadlo svým provozem snižuje energetickou potřebu zdroje tepla u výrobce elektrické energie a tím i celkové provozní náklady za vytápění v objektu. Tepelné čerpadlo z 60 až 70 % využívá přírodní energii. Přispívá ke snižování emisí tím, že samo žádné emise neprodukuje a zařízení vyrábějící potřebnou elektrickou energii pro chod tepelného čerpadla ji může vyrobit méně právě o tu část, kterou získá z přírodních zdrojů [Zdroj tzb-info.cz]. A tím se dostáváme znovu k prvnímu odstavci "Proč je dobré tyto systémy spojovat?", kde z 1kW čisté elektřiny vyrobíme další 2kW bez vytvoření dalších emisí.

Co bude se systémem do budoucna?

více informací méně informací

Systém vám bude po dobu své životnosti sloužit, vyrábět teplo a elektřinu. Snažíme se ho budovat tak, aby byl v budoucnu lehce servisovatelný a komponenty v něm zaměnitelné. Díky našemu vlastnímu řízení, vzdáleném dohledu a vzdálené aktualizaci bude systém moci využívat příležitosti, které aktuálně měnící se legislativa přinese. Systémy bude možné využívat ke stabilizaci distribuční sítě, sdílení energie mezi nimi, přispět ke konceptům Microgrids a tak zákazníkům umožnit další příjmy mimo samotnou úsporu energií. I díky tomu bude možné zákazníkům garantovat odběr energie vyrobené pouze z obnovitelných zdrojů, i když v místě jejich instalace budou z jejich pohledu brát elektřinu z distribuční sítě.

Příkladové studie

FVE s úložištěm EKOMONT Holding s.r.o.

FVE s úložištěm EKOMONT Holding s.r.o.

EKOMONT Holding s.r.o. se zabývá obráběním a zpracováním kovů, tyto procesy jsou vysoce energeticky náročné a vlastní vyrobená energie jim tak přijde vhod.

Zjistit více
Úložiště Řezivo Miloš Růta

Úložiště Řezivo Miloš Růta

Provoz vyrábí řezivo z kulatiny a prodává ho jak mokré, tak vysušené. Právě proces vysoušení běží dnem i nocí, a tak nebylo možné vykrýt jeho spotřebu instalovanou fotovoltaikou. Bateriové úložiště uloží přebytky právě pro technologické procesy, které beží mimo dobu slunečního svitu.

Zjistit více
FVE s úložištěm SANS Products s.r.o.

FVE s úložištěm SANS Products s.r.o.

Firma SANS vytábí a dodává čistící prostředky, obalové materiály, auto kosmetiku a hygienické výrobky. Jejich výroba je pak značně nýročná na spotřebu elektrické energie.

Zjistit více
FVE s úložištěm Očenášek a.s.

FVE s úložištěm Očenášek a.s.

Firma Očenášek a.s. vyrábí kovové radiátory, jejich vároba je náročná na spotřebu elekterické energie.

Zjistit více
Úložiště REMO Elektra s.r.o

Úložiště REMO Elektra s.r.o

Firma REMO měla stávající FVE a její energii chtěla firma využít i ve večerních a nočních hodinách. Stejně tak nabíjet nově zakoupený elektromobil.

Zjistit více
FVE s úložištěm Autia Pacov s.r.o.

FVE s úložištěm Autia Pacov s.r.o.

Firma Autia Pacov, s.r.o. byla založena v roce 1999. Od svého počátku se specializuje na servis motorových vozidel a kovoobráběčské práce. Právě práce s kovem vyžadují velký nárok na spotřebu elektrické energie, které FVE s úložištěm sníží na minimum.

Zjistit více
FVE s úložištěm Agrokras s.r.o.

FVE s úložištěm Agrokras s.r.o.

V rámci zlepšení efektivity nakládání s energiemi bylo instalováno bateriívé úložiště s fotovoltaickou elektrárnou.

Zjistit více
FVE s úložištěm D-Pleta

FVE s úložištěm D-Pleta

V areálu závodu je vícesměnný provoz, práce se vstřikovacími lisy a výroba z plastu, tedy vysoká spotřeba celých 24hodin, snížení nákladů tedy umožní FVE s bateriovým úložištěm.

Zjistit více
FVE s úložištěm JBR

FVE s úložištěm JBR

V objektu firmy JBR sídlí několik firem s různým časem provozu, proto byla instalována FVE s bateriovým úložištěm.

Zjistit více
FVE s úložištěm Hlavatý

FVE s úložištěm Hlavatý

Zjistit více
FVE s úložištěm A-Import

FVE s úložištěm A-Import

Firma A-import se od samého počátku soustředila na distribuci pomůcek pro diabetiky, pacienty postižené respiračními obtížemi a ostatní zdravotnický materiál. Naše zařízení pomáhá snižovat náklady na jejich provoz.

Zjistit více
FVE s úložištěm Merkuria Artes a.s.

FVE s úložištěm Merkuria Artes a.s.

Firma se specializuje na prodej a servis úklidové, čistící, zvedací, zahradní a sanitární techniky. Řešení sunnycold pomáhá ke snižování jejich nákladů.

Zjistit více
FVE, TČ s úložištěm Autoškola Zavřel

FVE, TČ s úložištěm Autoškola Zavřel

Pro školící centrum a autoškolu byla instalována fotovoltaika, nabíješka EV, bateriové úložiště i tepelné čerpadlo.

Zjistit více
FVE s úložištěm Auto Moto Centrum Jan Jandovský

FVE s úložištěm Auto Moto Centrum Jan Jandovský

Autocentrum jandovský nabízí služby autoservisu, s přicházející elektromobilitou řeší možnost nabíjení ze slunce a tím snižování nákladů a příkonu areálu.

Zjistit více

Provozovatelem webu je společnost SunnyCold s.r.o., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýze návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy. Více informací naleznete zde:

Přizpůsobit cookies Odmítnout všechny Přijmout všechny
Zavřít

Cookies a SunnyCold

Na těchto webových stránkách se používají soubory cookies a další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje. My a partneři máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají navrhovat a zlepšovat naše služby a vyvíjet pro Vás služby nové. Můžeme Vám také doporučovat obsah a zobrazovat reklamu na základě Vašich preferencí. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas

Více o cookies

Nezbytně nutné cookies

Vždy aktivní

Tato cookies jsou nezbytná, neboť Vám umožňují používat stránku. Tato kategorie nemůže být vypnuta.

Analytické cookies

Tato cookies shromažďují informace o tom, jak užíváte náš web, například které stránky navštěvujete častěji. Všechny informace, které tato cookies shromáždí, použijeme ke zlepšení fungování naší internetové stránky.

Uložit nastavení cookies
Zavřít